top of page

פעילות לצד המיטה

התוכניות שלנו מותאמות לצרכים ההתפתחותיים, החברתיים והרגשיים של הילדים החולים במהלך הטיפול ושהותם במרכזים הרפואיים. אנו מספקים פעילויות תומכות לילדים המטופלים ושאר בני המשפחה והן משמשות להסחת דעת, ומקדמות דרכים שונות להתמודדות עם הקשיים. התוכניות שלנו יוצרות את החיוכים הנחוצים כל כך להחלמה.

IMG-20181012-WA0004.jpg

מה אנחנו עושים

IMG-20181012-WA0031_edited.jpg

אומנות ויצירה

העבודה בחומרי יצירה ואומנות מאפשרים לילדים לבטא את כאביהם ותסכולם ובנוסף מספקים מקור משמעותי להנאה ויצירתיות. המתנדבים מביאים חומרי יצירה שונים ומסייעים לילדים להכין יצירות אמנות ומלאכה, המעודדות ביטוי עצמי ודמיון.

מועדון קריאה

תוכנית זאת מופעלת בגני הילדים השיקומיים בהם אנו פועלים. המתנדבים מגיעים לגן עם ספר שנבחר במיוחד לצרכיהם של הילדים, מספרים את הסיפור במגוון כלים יצירתיים, ובסוף המפגש מעניקים לכל ילד עותק משלו.

Adi at Tel Hashomer KG 2022.jpeg
bottom of page